אישורים

EPP מתמקדת באספקת אריזה גמישה בטוחה ואמינה ללקוחותיה.
אנו מצייתים לתקני האריזה הבינלאומיים ומסורים לעמוד בסטנדרטים האיכותיים ביותר בכל ההיבטים של פעולותינו.

קיבלנו הסמכה לתקנים הבאים:

certifications